Achteraf betalen  |  Lage verzendkosten  |  Gratis retourneren

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "BEAUTYINSTYLE" :
Webshop BEAUTYINSTYLE, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69318336 met BTW nummer NL109028673B01.
1.2. BEAUTYINSTYLE is een online winkel in cosmetica en bedrukte atikelen welke via www.beautyinstyle.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webwinkel www.beautyinstyle.nl, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt BEAUTYINSTYLE u een schriftelijk exemplaar van de Algemene Voorwaarden.
2.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op www.beautyinstyle.nl.
BEAUTYINSTYLE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld

Artikel 4. Prijzen

4.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs (eventueel inclusief verzendkosten) via onze website gecommuniceerd.
4.2. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage € 4,95
4.3. BEAUTYINSTYLE kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend
4.4. Verzendkosten zijn € 2,95 voor bestellingen in Nederland. Voor overige landen geldt het tarief van € 4,95.
4.5. Aanbiedingen zijn geldig zo lang de voorraad strekt. En eventuele aanbieding gratis verzending is alleen van toepassing op de brievenbuspost binnen Nederland.
Echter BEAUTYINSTYLE ontleent zicht het recht om op ieder gewenst moment verzendkosten aan te passen op het gehele assortiment

Artikel 5. Betalingen

5.1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf verzending, behalve bij betaling via AfterPay. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:
* iDEAL
* PayPal
* Vooruitbetaling per bank
* BanContact / Mister Cash
* GiroPay
* AfterPay
5.2. De klant geeft BEAUTYINSTYLE toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.3. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BEAUTYINSTYLE

Artikel 6. Levering

6.1. BEAUTYINSTYLE streeft ernaar om bestellingen binnen één (1) werkdag na ontvangst van betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.2. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen dertig (30) dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft de klant het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
6.3. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier over met de klant overleg heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door  (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk twee (2) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 
6.4. afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehou

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan BEAUTYINSTYLE verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen van artikelen

8.1. Artikelen die u via BEAUTYINSTYLE heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

U binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst een e-mail stuurt naar info@beautyinstyle.nl onder vermelding van :
   - Artikelnummer
   - Aankoopdatum
   - Reden van ruiling
   - Bank- of gironummer

NB Na aanmelding van uw ruiling ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren)

- De artikelen nog in originele staat (ongeopende verpakking/onbeschadigde roze label) van verzending zijn, en in originele verpakking voldoende gefrankeerd worden teruggezonden.
- Wanneer u een product wilt retourneren zullen wij verzendkosten in rekening brengen. Deze zijn afhankelijk van het betreffende land waar vandaan de bestelling gedaan is
- Indien u het product wilt omruilen voor een ander product zullen wij opnieuw verzendkosten in rekening brengen.
- De artikelen welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan ons teruggezonden zijn op het volgende bezorgadres

BEAUTYINSTYLE
Keizersmantel 20
7826 GK Emmen

U kunt voor het retourneren van een product het formulier "retourneren" gebruiken. Deze kunt u vinden onder "Klantenservice".

Let op! Bedrukte kleding kan niet geretourneerd worden aangezien dit op maat wordt gemaakt.

8.2. BEAUTYINSTYLE accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. 
8.3. Uw ruiling zal na aanmelding en na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd in de vorm van terugbetaling.
Indien u een in goed verkerende staat artikel wilt ruilen zijn de verzendkosten voor uw rekening

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

9.1. BEAUTYINSTYLE doet er alles aan om een perfect product te leveren. Alle artikelen worden voor verzending gecontroleerd. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar: info@beautyinstyle.nl 
9.2. BEAUTYINSTYLE is niet aansprakelijk voor vertraging van een bestelling door PostNL. Mocht de klant de bestelling niet binnen de gewenste termijn hebben ontvangen en BEAUTYINSTYLE kan aantonen dat de bestelling binnen de gewenste verzendtermijn is verstuurd geeft dit de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden bij BEAUTYINSTYLE.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikelen.

9.3. De garantietermijn op de producten is één (1) maand na ontvangst van bestelling. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij zorgvuldig gebruik. Tevens dient uw aankoopbon als garantiebewijs.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen naar info@beautyinstyle.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert BEAUTYINSTYLE het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 11. Wet recht op herroeping

11.1. De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Echter, de kosten voor de levering op het bezorgadres komen voor rekening van de koper.
11.2. Hiertoe dient de klant binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het bezorgadres contact op te nemen met BEAUTYINSTYLE via info@beautyinstyle.nl. In deze mail dient de klant naam, ordernummer en (indien van toepassing) bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaand, ontvangt u binnen één (1) werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
11.3. Uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het bezorgadres dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van de koper. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bevestiging van uw bestelling door BEAUTYINSTYLE plaats.
11.4. Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending worden beschouwd als een ruiling conform artikel 9 van de Algemene voorwaarden van BEAUTYINSTYLE.

Artikel 12. Overmacht

12.1. BEAUTYINSTYLE heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze , de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat BEAUTYINSTYLE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2. Onder overmacht  wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BEAUTYINSTYLE kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Overige bepalingen

Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BEAUTYINSTYLE, tekst- of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Algemene Voorwaarden van

BEAUTYINSTYLE
Keizersmantel 20
7826 GK Emmen

E-mail: info@beautyinstyle.nl

Bankgegevens

IBAN: NL47INGB0007918157
BIC:INGBNL2A
ING te Emmen

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer: 69318336
BTW-nummer: NL109028673B01

Heeft u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@beautyinstyle.nl. Wij trachten uw e-mail direct te behandelen. U ontvangt binnen uiterlijk 2 werkdagen een reactie van BEAUTYINSTYLE.